Skip to content

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Στην ALKEDROP σεβόμαστε τον καθέναν από εσάς ξεχωριστά και αυτό μας δημιουργεί ένα αίσθημα ευθηνής ως προς τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παρέχετε. Το κείμενο αυτό με την ονομασία «Πολιτική Απορρήτου» έχει ως στόχο να ενημερώσει τον κάθε χρήστη από εσάς για το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με γνώμονα την άρτια εξυπηρέτησή σας.

Εποπτεύουσα αρχή των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται η εταιρεία μας είναι:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλέφωνο: +30 210 6475600

Ηλ. Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Στα πλαίσια της άρτιας συνεργασίας της εταιρείας μας με πελάτες και προμηθευτές, συλλέγουμε κάποια δεδομένα για τους εξής σκοπούς:

  • Φορολογικούς & Οικονομικούς
  • Έννομου συμφέροντος
  • Ασφαλείας
  • Νομικής υποχρέωσης
  • Ενημέρωσης, Μάρκετινγκ και Διαφήμισης

Όλα τα δεδομένα τα οποία καταχωρείτε είτε έντυπα είτε ηλεκτρονικά στην εταιρεία μας (παραγγελία, ενημέρωση κτλ.), χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους παραπάνω λόγους και δεν δημοσιοποιούνται σε κανέναν τρίτο. Δημοσιοποίηση των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία μας έχετε παραχωρήσει μπορεί να πραγματοποιηθεί αυστηρά και μόνο εάν αυτό επιβάλλεται από τον νόμο, κατόπιν δικαστικής απόφασης ή εντολής από κάποιον κρατικό φορέα και αρχή καθώς κι όταν υπάρχει ρητή συγκατάθεση του ατόμου για δημοσιοποίηση των στοιχείων του για τον καθ΄οποιοδήποτε λόγο.

Ο χρήστης του ιστότοπου με τη παρούσα πολιτική απορρήτου, παρέχει ρητή συγκατάθεση επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους παραπάνω σκοπούς και διατηρεί όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία ως προς το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, εναντίωσης και διαφωνίας ως προς τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων.

Μέσω της ιστοσελίδας μας, συλλέγουμε δεδομένα για τον κάθε χρήστη προκειμένου να του προσφέρουμε τη μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιείται όταν:

  • Επικοινωνείτε μαζί μας
  • Αποστέλλετε βιογραφικό
  • Εγγράφεστε σε Newsletter
  • Κάνετε περιήγηση στην ιστοσελίδα μας

Τα στοιχεία τα οποία διατηρούμε ανά περίπτωση είναι τα εξής:

Προσωπικά στοιχεία (όνομα, επώνυμο, χώρα, περιοχή, επωνυμία εταιρείας, θέση στην εταιρεία, ιδιότητα επαγγελματία)

Στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό τηλέφωνο, κινητό, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Διεύθυνση έδρας, εταιρείας και τοποθεσίας παράδοσης εμπορευμάτων

Πληροφορίες σχετικά με την οικονομική-λογιστική διαχείριση των πληρωμών (ΔΟΥ, ΓΕΜΗ, αριθμοί καρτών, IBAN λογαριασμών, ΑΦΜ κ.α.)

Τα επιπλέον στοιχεία που περιλαμβάνουν τα βιογραφικά τα οποία μας αποστέλλουν οι χρήστες

Δεδομένα σχετικά με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας (συσκευή και πρόγραμμα περιήγησης, IP διεύθυνση, χρόνος σύνδεσης, λέξεις κλειδιά που σας οδήγησαν στον ιστότοπο, χρόνος παραμονής σε κάθε σελίδα, σελίδες στις οποίες μεταβήκατε πριν και μετά την επίσκεψη σας στον διαδικτυακό τόπο της ALKEDROP κτλ.) και τη βελτιστοποίηση αυτής μέσω της πλατφόρμας Google Analytics.

Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από τους χρήστες μας με κάποιον από τους παραπάνω τρόπους, αξιοποιούνται για το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας με στόχο τη διαρκή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

Cookies

Η επιχείρηση ALKEDROP PROTECTIVE COATINGS χρησιμοποιεί cookies για να αναγνωρίζει τον επισκέπτη (εφ’εξής χρήστη) του ιστότοπου και την αλληλεπίδραση με αυτόν για διαφημιστικούς, εμπορικούς και νομικούς σκοπούς. Τα cookies αποτελούν μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή κάθε χρήστη και δεν λαμβάνουν πρόσβαση σε κανένα αρχείο και έγγραφο αυτού.

Η επίσκεψη και χρήση του ιστότοπου από τον χρήστη, προϋποθέτει αυτόματη αποδοχή των cookies. Ο κάθε χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) της συσκευής του έτσι ώστε να ειδοποιείται για τη χρήση cookies είτε να εμποδίζει την αποθήκευση τους. Σε τέτοια περίπτωση σαν την τελευταία ο χρήστης δεν θα μπορεί να αξιοποιήσει την χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών που παρέρχονται μέσω αυτού στο έπακρο.

Στον ιστότοπο ενδέχεται να υπάρχουν παραπομπές και υπερσυνδέσεις προς ιστοσελίδες τρίτων για δικιά σας διευκόλυνση και εξυπηρέτηση. Οι ιστοσελίδες στις οποίες οδηγούν οι σύνδεσμοι, δεν έχουν ελεγχθεί από φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα συνεπώς δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πληροφορίες σχετικά την πολιτική απορρήτου και τους όρους χρήσης που ακολουθούν. Το ρίσκο περιήγησης μέσω των συνδέσμων επιβαρύνει αποκλειστικά τον χρήση και η ALKEDROP δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

Πρόκειται για το αναγνωριστικό στοιχείο της σύνδεσης κάθε χρήστη. Η διεύθυνση IP της συσκευής σας, αποθηκεύεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για στατιστικούς και διαφημιστικούς σκοπούς ή για περιπτώσεις παραβίασης των όρων χρήσης του ιστότοπου. Σε περίπτωση διαφωνίας με το παραπάνω οφείλετε να μην πραγματοποιείτε περιήγηση στις υπηρεσίες του ιστότοπου και τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτού.

Get support