Skip to content

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος υπό την ηλεκτρονική διεύθυνση www.alkedrop.com έχει δημιουργηθεί και διαχειρίζεται από την Ατομική Επιχείρηση Βασίλειος Χαρίτος με τον διακριτικό τίτλο «ALKEDROP PROTECTIVE COATINGS» η οποία εδρεύει στην πόλη της Θεσσαλονίκης με Α.Φ.Μ. 171072991 και Γ.Ε.Μ.Η. 163839904000.

Παρακάτω αναγράφονται και επισημαίνονται κάποιοι ορισμένοι ορισμοί για καλύτερη περιήγηση στον ιστότοπο.

Ιστότοπος: αναφέρεται στον διαδικτυακό τόπο υπό τη διαδικτυακή διεύθυνση www.alkedrop.com.

Χρήστης, επισκέπτης: αναφέρεται σε κάθε επισκέπτη του ιστότοπου ο οποίος πραγματοποιεί περιήγηση σε αυτόν κάνοντας χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

Εταιρεία, εμείς, εμάς, Alkedrop: αναφέρονται στην Ατομική Επιχείρηση Βασίλειος Χαρίτος.

Περιεχόμενο: αναφέρεται στα στοιχεία που παρέχονται και αποτελούν τον ιστότοπο όπως κώδικας, γραφικά, εικόνες, χρωματική παλέτα, κείμενα, βίντεο, έγγραφα, δεδομένα, εμπορικά σήματα κτλ.

Πληροφορίες: αναφέρεται στο περιεχόμενο που παρέχεται στον χρήστη μέσω του ιστότοπου ή άλλων μέσων.

Όροι: αναφέρεται στους όρους χρήσης του ιστότοπου.

Σύμβαση, συμφωνία: αναφέρονται στην δέσμευση του χρήστη βάση των όρων χρήσης.

Ο χρήστης πριν από την περιήγηση του στον ιστότοπο, παρακαλούμε να αφιερώσει τον απαιτούμενο χρόνο προκειμένου να διαβάσει προσεκτικά και στη συνέχεια να αποδεχτεί τους παρόν όρους χρήσης.

Η δυνατότητα πρόσβασης στον ιστότοπο, παρέχεται δωρεάν μέσω οποιουδήποτε προγράμματος περιήγησης από υπολογιστή ή φορητή συσκευή. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, ο χρήστης δηλώνει ότι είναι τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχει το δικαίωμα, την αντίληψη και τη δικαιοπρακτική ικανότητα προκειμένου να αποδεχτεί τους όρους οι οποίοι αποτελούν δεσμευτική σύμβαση ανάμεσα σε αυτόν και την εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να απέχει από τον ιστότοπο και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών του.

Με τη παρούσα σύμβαση, ο χρήστης συμφωνεί στην αμετάκλητη παραίτηση του από κάθε μορφής αξίωση, διαμάχη, παράπονο ή απαίτηση εναντίων της Alkedrop και των συνεργατών της σε σχέση με οποιαδήποτε ευθύνη προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από χρήση του ιστότοπου.

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί και να ενημερώνει τους όρους χρήσης όταν αυτό κριθεί αναγκαίο βάση νομικών διατάξεων και διαφοροποιήσεων που μπορεί να εφαρμοστούν. Συνεχίζοντας την περιήγησή του στον ιστότοπο, ο χρήστης αποδέχεται τους νέους όρους και των επιμέρους κομματιών και εκθέσεων που αυτοί περιλαμβάνουν.

Κατά τη χρήση του ιστότοπου, η Alkedrop είναι πιθανό να παρέχει επιπλέον πληροφορίες για τον χρήστη, ως αντικείμενο ενημέρωσης σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Η εταιρεία διαθέτει αυτές τις πληροφορίες οι οποίες αποτελούνται από έγγραφα, δεδομένα και άλλου είδους περιεχόμενο ανεπτυγμένο από την ίδια, συνοδευόμενες από μία ανακλητή περιορισμένη, μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης η οποία δίνει το δικαίωμα να χρησιμοποιούνται εντός του ιστότοπου για μια πιο εξατομικευμένη περιήγηση σε αυτόν. Η συγκεκριμένη άδεια χορηγείται αποκλειστικά και μόνο κατά τη διάρκεια χρήσης του ιστότοπου και παύει να ισχύει αμέσως μετά την εγκατάλειψή αυτού από τον χρήστη.

Οι  πληροφορίες αυτές βάση της ισχύουσας άδειας, περιορίζονται εντός του ιστότοπου και σε καμία περίπτωση δεν παρέχεται το δικαίωμα για αποθήκευση ή χρήση τους για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Ο ιστότοπος και το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων επί αυτού, ανήκουν και αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Alkedrop ή των νομίμων αδειούχων τους. Το περιεχόμενο όπως κείμενα, γραφικά, εικόνες, βίντεο, κώδικας, απεικονίσεις, ηλεκτρονικά έγγραφα, δεδομένα, σχεδιαγράμματα και εμπορικά σήματα διέπονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή, αναμετάδοση, διαμοιρασμός, αντιγραφή, πώληση, ενοικίαση ή άλλου είδους εκμετάλλευση χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας.

Η περιήγηση στον ιστότοπο, τις πληροφορίες του γίνονται με εύθηνη του εκάστοτε χρήστη ο οποίος συμφωνεί να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο για προσωπική του χρήση και πληροφόρηση χωρίς να εμποδίζει ή/και να περιορίζει οποιονδήποτε τρίτο από την χρήση αυτού. Σύμφωνα με τους όρους, η χρήση του ιστότοπου επιτρέπεται μόνο για νόμιμους σκοπούς μιας και κάθε δραστηριότητα με αποτέλεσμα την ακούσια ή εκούσια πρόκληση κάθε τύπου βλάβης και ζημιάς προς την εταιρεία ή/και τρίτους, έρχεται αντιμέτωπη με τη παρούσα σύμβαση.

Ο χρήστης οφείλει να αποφεύγει δραστηριότητες οι οποίες έχουν ως στόχο να:

  • Υπονομεύσουν τη φήμη της εταιρείας και των συνεργατών της
  • Μεταδώσει χυδαίο, προσβλητικό, απειλητικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, άσεμνο, ρατσιστικό ή κάθε άλλου είδους περιεχόμενο το οποίο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, παρεξηγήσεις και προτροπή σε ποινικές πράξεις σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
  • Χρησιμοποιεί κώδικα, κακόβουλο λογισμικό και οποιοδήποτε άλλο μέσο με σκοπό τη πρόκληση διακοπής – περιορισμού λειτουργίας του ιστότοπου και καταστροφής λογισμικού, πληροφοριακού συστήματος και υλικού της Alkedrop ή/και τρίτων.
  • Κάνει χρήση του ιστότοπου ως ενδιάμεσο παράγοντα κοινοποίησης περιεχομένου παράνομων δραστηριοτήτων.

ΕΓΚΥΡΩΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ο ιστότοπος διατίθεται από την εταιρεία προκειμένου να έχει την δυνατότητα ο κάθε χρήστης να αξιοποιήσει τις πληροφορίες που του παρέχονται για ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Alkedrop.

Το περιεχόμενο το οποίο είναι δημοσιευμένο μέσω του ιστότοπου της εταιρείας, διατίθεται «ως έχει» και δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς την ακρίβειά και την εγκυρότητα του αλλά ούτε και για την απαλοιφή τυχόν λαθών και παραλήψεων. Σε κάθε περίπτωση, πριν ενεργήσετε σχετικά με οποιαδήποτε πληροφορία η οποία βρίσκεται τοποθετημένη στον ιστότοπο παρακαλούμε ενημερωθείτε από την Alkedrop για την εγκυρότητα και την ακρίβεια αυτής.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Η Alkedrop καταβάλει διαρκείς προσπάθειες για την ακώλυτη λειτουργία του ιστότοπου σε συνεχή βάση. Εντούτοις, μπορεί να υπάρξουν στιγμές κατά τις οποίες ολόκληρος ο ιστότοπος ή επί μέρους κομμάτια αυτού δεν θα είναι διαθέσιμα ή πλήρως λειτουργικά εξαιτίας έκτακτων βλαβών ή/και συντηρήσεων.  Επομένως η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη και εγγύηση για πιθανές απώλειες και προβλήματα που προκληθούν εξαιτίας των παραπάνω σε οποιονδήποτε χρήστη.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η εταιρεία διενεργεί συνεχείς ελέγχους προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο ιστότοπος είναι ελεύθερος από κακόβουλο λογισμικό και ότι κανείς τρίτος δεν έχει μη εγκεκριμένη πρόσβαση σε αυτόν και τα δεδομένα των χρηστών. Η Alkedrop δεν δύναται να εγγυηθεί για την αποτελεσματικότητα των ενεργειών της και την επιτυχία την οποία αυτές μπορεί να έχουν. Συνεπώς, μιας και κανένα σύστημα πληροφορικής και επικοινωνιών δεν είναι εντελώς αλάνθαστο και απόλυτα ασφαλές, η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη – ζημιά μπορεί να προκληθεί στον χρήστη εξαιτίας κάποιου θέματος ασφαλείας.

Με την αναφορά αυτή, συγκαταλέγουμε την πολιτική απορρήτου στους όρους χρήσης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύμβασης.

Στον ιστότοπο ενδεχομένως να υπάρχουν παραπομπές και υπερσυνδέσεις από ιστοσελίδες τρίτων αποκλειστικά για δικιά σας εξυπηρέτηση και ευκολία. Το ακριβές περιεχόμενο και η ασφάλεια των συνδέσμων αυτών, δεν έχουν εξακριβωθεί, συνεπώς το ρίσκο για μετάβαση σε ιστοσελίδα τρίτου, βαραίνει τον χρήστη εξαιρώντας την Alkedrop και τους συνεργάτες της από κάθε είδους ευθύνη και αξίωση.

Ο χρήστης συμφωνεί πως θα υπερασπιστεί και θα αποζημιώσει την εταιρεία και τους συνεργάτες της από κάθε μορφής αξίωση, απαίτηση, διαφωνία και διαμάχη έναντι τρίτων εξαιτίας αποδεκτών και μη αποδεκτών ενεργειών και συμπεριφορών του, όσον αφορά τη χρήση του ιστότοπου, των υπηρεσιών και του περιεχόμενου αυτού. Η επιλογή νομικών και οικονομικών συμβούλων, βρίσκεται υπό τη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας και οποιαδήποτε επιβάρυνση, συμπεριλαμβανομένου την αμοιβή των συμβαλλόμενων επαγγελματιών για την υπεράσπιση της και των λοιπόν εξόδων τα οποία προκύψουν από τη δικαστική διαδικασία και το αποτέλεσμα αυτής, επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον χρήστη.

Οι παρόντες όροι χρήσης, διέπονται και ερμηνεύονται κάτω από τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας. Οποιαδήποτε διαφορά ή/και διαφωνία προκύψει, αρμόδια για την επίλυσή τους είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.  

Get support